Selecteer uw taal alstublieft
Veuillez sélectionner votre langue

Vlaamse website Site Internet français
Doneer

Search Website

Ramadan 2024

Overschot

Bedrag dat u bezit, in euro ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Het gelijkwaardige bedrag, in euro, aan vreemde valuta dat u bezit ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Schulden aan u waarvan u verwacht dat ze worden terugbetaald ?
Neem dit niet mee als dit in voorgaande boekjaren is verantwoord.
Bezittingen in natura die niet voor levensonderhoud worden gebruikt ?
Dit omvat gebouwen, boerderijen, fabrieken, goederen, werktuigen en alle huishoudelijke artikelen of bezittingen die niet voor levensonderhoud worden gebruikt. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Financiële contributies ?
Dit omvat de verschuldigde premie (surqufliah), de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van landbouwgronden die eigendom zijn van de staat, en de verschuldigde vergoeding voor de heropleving van gronden die zijn omheind en voorbereid voor bewoning. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Bedrag dat u vóór de vervaldatum van uw Khums heeft gebruikt ?
Dit is contant geld waarvoor khums moesten worden betaald vóór de vervaldatum van uw khums, en dat u al hebt uitgegeven (bijvoorbeeld: als dit het eerste jaar is, betaalt u khums, ondanks dat u in voorgaande jaren khums moest betalen)
Vervangbare items die je hebt gebruikt vóór de vervaldatum van je Khums ?
Dit zijn vervangbare items die vóór de vervaldatum van je khums aan khums waren onderworpen en die je al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van de contante waarde. Onder vervangbare artikelen vallen artikelen die vrijelijk uitwisselbaar of vervangbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, voor een ander artikel van vergelijkbare aard, zoals machines of in de fabriek geproduceerde stoffen.
Niet-vervangbare items die u vóór de vervaldatum van uw khums hebt gebruikt ?
Dit zijn niet-vervangbare items die vóór de vervaldatum van uw khums aan khums waren onderworpen en die u al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van hun waarde op het moment van gebruik. Niet-fungibele items zijn unieke items, zoals unieke schilderijen, monumenten en unieke sieraden.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Imam ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Imam heeft betaald vóór de vervaldatum van uw khums.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Sada ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Sada vóór de vervaldatum van uw Khums heeft betaald.

Inhoudingen

Commerciële schulden ?
Voeg alle commerciële schulden toe die u nog aan anderen verschuldigd bent.
Resterende levensonderhoudsschulden die in het boekjaar zijn aangegaan ?
Inclusief schulden die in het boekjaar zijn geleend voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar uitgebreidere regelingen.
Resterende levensonderhoudsschulden die in voorgaande boekjaren zijn opgenomen ?
Hieronder vallen ook de in het voorgaande boekjaar geleende schulden voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Het bezit (huis, auto etc.) moet nog in uw bezit zijn. Bereken alleen het bedrag dat u de afgelopen boekjaren niet van uw winst heeft afgetrokken. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar meer gedetailleerde regelgeving.
Bedrag dat u bezit en dat al aan khums is onderworpen ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums. Omvat het restant van de fondsen die in voorgaande jaren onder khums vielen en waarover u al khums hebt betaald.
Notitie
 1.  De vervaldatum van uw Khums is de eerste dag waarop u met uw baan of bedrijf bent begonnen. Als je gepensioneerd bent of geen werk hebt, kun je met een vertegenwoordiger van de marja’a een khums-vervaldatum overeenkomen, of afzonderlijke khums-jaren berekenen voor elke winst die je maakt, vanaf de datum waarop je die winst hebt gemaakt.
 2.  De khums van commerciële goederen en vastgoed(en) die bedoeld zijn om te verhandelen, moeten worden betaald in overeenstemming met hun huidige marktwaarde, zelfs als ze zijn gekocht met winst waarover een jaar is verstreken, tenzij de prijs waartegen ze zijn verstreken gekocht is hoger dan de huidige waarde.
 3.  Als uit de berekeningen blijkt dat het bedrag aan verschuldigde khums negatief is als gevolg van levensonderhoudsschulden, wordt het bedrag van de levensonderhoudsschuld berekend en uitgesloten dat gelijk is aan het bedrag aan khums dat verschuldigd is voor de rest van de post.
 4. Indien de levensonderhoudsschulden in het boekjaar volledig zijn afgelost, wordt dit bedrag uitgesloten van de winst.
 5.  Bezittingen die niet onderworpen zijn aan khums zijn:
  A. Bezittingen die eigendom zijn via erfenis:
  i. Contant geld
  ii. Vastgoed
  iii. Objecten die overdraagbaar zijn en dergelijke
  B. Bezittingen van de vrouw uit de bruidsschat (mahr):
  i. Contant geld
  ii. Gouden sieraden
  iii. Huismeubilair en dergelijke
  C. Bezittingen die worden gebruikt voor persoonlijke of familiale voorzieningen uit de winst van dat boekjaar:
  i. Thuis verblijf
  ii. Meubels en andere huishoudelijke artikelen
  iii. Tuinen die worden gebruikt voor ontspanning en om persoonlijk van hun fruit te profiteren
  iv. Persoonlijke of gezinsauto’s
  v. Dieren waarvan het huishouden profiteert, zoals een koe voor melk of een kip voor eieren
  D. Schulden van anderen waarvan u niet verwacht dat ze worden terugbetaald.
  e. Items gekocht via schulden die nog niet zijn terugbetaald.

Totaalbedrag onderworpen aan Khums 0

Khums Datum 0

Sahm al Imam moet worden betaald 0

Sahm al Sada moet worden betaald 0

E-mail mij het Khums-rapport
Doneer nu

Help meer dan 100.000 weeskinderen in armoede toegang te krijgen tot cruciale gezondheidszorgdiensten en meer dan 37.000 te voorzien van voedingshulp.

Deze Ramadan kunnen uw donaties helpen om meer dan 100.000 weeskinderen toegang te geven tot cruciale gezondheidszorgdiensten en ondersteuning in Irak, Afghanistan en Ghana. Dit betekent dat weeskinderen en weduwemoeders die acute ziektes en chronische medische aandoeningen hebben, hoogwaardige medische behandelingen en zorg kunnen ontvangen.

Koester gezondheid en welzijn met uw donaties deze Ramadan terwijl u uw goede daden vermenigvuldigt.

Geneeskunde en Behandeling

Geneeskunde en Behandeling

€50,- Kan bijstand verlenen bij de financiering van noodzakelijke medicatie en zorg verlenen aan een weeskind.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen

€100,- Kan bijstand verlenen aan weeskinderen met een handicap.

Chirurgische Operaties

Chirurgische Operaties

€240,- Kan bijstand verlenen bij de financiering van een chirurgische ingreep voor een weeskind.

Uitrusting Gezondheidskliniek

Uitrusting Gezondheidskliniek

€500,- Kan bijstand verlenen voor medische ingrepen voor weeskinderen die lijden aan levensbedreigende ziekten zoals kanker.

Wist u dat?

De medische zorgprogramma’s van Al-Ayn voor weeskinderen zijn gericht op het aanpakken van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte bij kinderen in Afghanistan, Irak en Ghana, waaronder verwondingen en niet-overdraagbare ziekten zoals kanker, bloedarmoede, chronische luchtwegaandoeningen, hartziekten en diabetes.

Dringende Medische Toegang
Voor weeskinderen in armoede

Om in 2024 de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren, streeft Al-Ayn ernaar om meer dan 19.700 weeskinderen en weduwe moeders in Irak, Afghanistan en Ghana te voorzien van medicijnen en behandelingen. Door gezondheidsklinieken te bouwen en uit te rusten in heel Irak, is ons doel om gespecialiseerde gezondheidsdiensten te bieden aan weeskinderen die geconfronteerd worden met levensbedreigende of chronische ziekten in regio’s van Irak met beperkte toegang tot gezondheidszorgdiensten. Eén kliniek alleen al zou toegang kunnen bieden aan meer dan 37.000 weeskinderen elk jaar. We dekken ook de kosten van kleine en grote chirurgische operaties voor weeskinderen in Afghanistan en Ghana.

Niet-overdraagbare ziekten vormen een belangrijke oorzaak van ziekte en overlijden voor weeskinderen en weduwe moeders onder onze zorg, waarbij vrouwen en kinderen de meeste uitdagingen ondervinden bij het verkrijgen van kwalitatieve gezondheidszorg. Uw steun is nodig om de dringende gezondheidsbehoeften van duizenden weeskinderen en hun familieleden die geconfronteerd worden met chronische ziekten en aandoeningen aan te pakken. Doneer nu om de gezondheid van een weeskind in nood te helpen verbeteren.

Al-Ayn’s Impact 
Dankzij uw gulle donaties 

100.000 weeskinderen hebben toegang tot de gezondheidsdiensten die door Al-Ayn worden aangeboden:

Tot op heden zijn er meer dan 118.000 medische gevallen behandeld

Tot op heden zijn er meer dan 2.600 operaties voltooid

Tot op heden zijn er meer dan 3.600 gevallen van psychologische rehabilitatie geregistreerd.

Manieren om te Geven deze Ramadan  

Al-Ayn biedt vele verschillende manieren waarop u uw Ramadan 2024 donaties kunt doen, klik op een van de onderstaande geschikte betaalmethoden om uw dringende donatie te voldoen:

Vertrouw Uw Ramadan Donatie   

We weten hoe gezegend en belangrijk Ramadan donaties zijn, daarom heeft Al-Ayn een grondig due diligence systeem opgezet dat donaties snel en efficiënt verwerkt, zodat deze geleverd kunnen worden aan de beoordeelde begunstigden. We verifiëren ook onze processen bij geleerden en beoordelen donaties op sharia naleving. Met meer dan 18 jaar ervaring, is uw donatie in vertrouwde handen. U zult ook updates over uw donaties ontvangen via onze nieuwsbrief en sociale media platformen.

Ramadan Vragen  

Als u vragen of problemen heeft over hoe u uw Ramadan donaties kunt voldoen, neem dan alstublieft contact met ons op voor een stap-voor-stap gids over het optimaliseren van uw donatie.