Selecteer uw taal alstublieft
Veuillez sélectionner votre langue

Vlaamse website Site Internet français
Doneer

Search Website

Afghanistan Fonds

Overschot

Bedrag dat u bezit, in euro ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Het gelijkwaardige bedrag, in euro, aan vreemde valuta dat u bezit ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Schulden aan u waarvan u verwacht dat ze worden terugbetaald ?
Neem dit niet mee als dit in voorgaande boekjaren is verantwoord.
Bezittingen in natura die niet voor levensonderhoud worden gebruikt ?
Dit omvat gebouwen, boerderijen, fabrieken, goederen, werktuigen en alle huishoudelijke artikelen of bezittingen die niet voor levensonderhoud worden gebruikt. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Financiële contributies ?
Dit omvat de verschuldigde premie (surqufliah), de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van landbouwgronden die eigendom zijn van de staat, en de verschuldigde vergoeding voor de heropleving van gronden die zijn omheind en voorbereid voor bewoning. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Bedrag dat u vóór de vervaldatum van uw Khums heeft gebruikt ?
Dit is contant geld waarvoor khums moesten worden betaald vóór de vervaldatum van uw khums, en dat u al hebt uitgegeven (bijvoorbeeld: als dit het eerste jaar is, betaalt u khums, ondanks dat u in voorgaande jaren khums moest betalen)
Vervangbare items die je hebt gebruikt vóór de vervaldatum van je Khums ?
Dit zijn vervangbare items die vóór de vervaldatum van je khums aan khums waren onderworpen en die je al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van de contante waarde. Onder vervangbare artikelen vallen artikelen die vrijelijk uitwisselbaar of vervangbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, voor een ander artikel van vergelijkbare aard, zoals machines of in de fabriek geproduceerde stoffen.
Niet-vervangbare items die u vóór de vervaldatum van uw khums hebt gebruikt ?
Dit zijn niet-vervangbare items die vóór de vervaldatum van uw khums aan khums waren onderworpen en die u al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van hun waarde op het moment van gebruik. Niet-fungibele items zijn unieke items, zoals unieke schilderijen, monumenten en unieke sieraden.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Imam ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Imam heeft betaald vóór de vervaldatum van uw khums.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Sada ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Sada vóór de vervaldatum van uw Khums heeft betaald.

Inhoudingen

Commerciële schulden ?
Voeg alle commerciële schulden toe die u nog aan anderen verschuldigd bent.
Resterende levensonderhoudsschulden die in het boekjaar zijn aangegaan ?
Inclusief schulden die in het boekjaar zijn geleend voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar uitgebreidere regelingen.
Resterende levensonderhoudsschulden die in voorgaande boekjaren zijn opgenomen ?
Hieronder vallen ook de in het voorgaande boekjaar geleende schulden voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Het bezit (huis, auto etc.) moet nog in uw bezit zijn. Bereken alleen het bedrag dat u de afgelopen boekjaren niet van uw winst heeft afgetrokken. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar meer gedetailleerde regelgeving.
Bedrag dat u bezit en dat al aan khums is onderworpen ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums. Omvat het restant van de fondsen die in voorgaande jaren onder khums vielen en waarover u al khums hebt betaald.
Notitie
 1.  De vervaldatum van uw Khums is de eerste dag waarop u met uw baan of bedrijf bent begonnen. Als je gepensioneerd bent of geen werk hebt, kun je met een vertegenwoordiger van de marja’a een khums-vervaldatum overeenkomen, of afzonderlijke khums-jaren berekenen voor elke winst die je maakt, vanaf de datum waarop je die winst hebt gemaakt.
 2.  De khums van commerciële goederen en vastgoed(en) die bedoeld zijn om te verhandelen, moeten worden betaald in overeenstemming met hun huidige marktwaarde, zelfs als ze zijn gekocht met winst waarover een jaar is verstreken, tenzij de prijs waartegen ze zijn verstreken gekocht is hoger dan de huidige waarde.
 3.  Als uit de berekeningen blijkt dat het bedrag aan verschuldigde khums negatief is als gevolg van levensonderhoudsschulden, wordt het bedrag van de levensonderhoudsschuld berekend en uitgesloten dat gelijk is aan het bedrag aan khums dat verschuldigd is voor de rest van de post.
 4. Indien de levensonderhoudsschulden in het boekjaar volledig zijn afgelost, wordt dit bedrag uitgesloten van de winst.
 5.  Bezittingen die niet onderworpen zijn aan khums zijn:
  A. Bezittingen die eigendom zijn via erfenis:
  i. Contant geld
  ii. Vastgoed
  iii. Objecten die overdraagbaar zijn en dergelijke
  B. Bezittingen van de vrouw uit de bruidsschat (mahr):
  i. Contant geld
  ii. Gouden sieraden
  iii. Huismeubilair en dergelijke
  C. Bezittingen die worden gebruikt voor persoonlijke of familiale voorzieningen uit de winst van dat boekjaar:
  i. Thuis verblijf
  ii. Meubels en andere huishoudelijke artikelen
  iii. Tuinen die worden gebruikt voor ontspanning en om persoonlijk van hun fruit te profiteren
  iv. Persoonlijke of gezinsauto’s
  v. Dieren waarvan het huishouden profiteert, zoals een koe voor melk of een kip voor eieren
  D. Schulden van anderen waarvan u niet verwacht dat ze worden terugbetaald.
  e. Items gekocht via schulden die nog niet zijn terugbetaald.

Totaalbedrag onderworpen aan Khums 0

Khums Datum 0

Sahm al Imam moet worden betaald 0

Sahm al Sada moet worden betaald 0

E-mail mij het Khums-rapport
Doneer nu

Degenen die hun rijkdom spenderen op de Weg van God, zowel ‘s nachts als overdag, in het geheim en in het openbaar – zij zullen hun beloning bij hun Heer hebben, en er zal geen angst over hen komen, noch zullen zij bedroefd zijn.

– (Koran 2:274)

Bij Al-Ayn is ons doel om elk weeskind in armoede te versterken. We geloven dat wanneer een kind wordt ondersteund, niet alleen hun eigen toekomst wordt getransformeerd, maar ook die van hun familie en de samenleving als geheel.

We streven ernaar voort te bouwen op meer dan 17 jaar ervaring om ervoor te zorgen dat onze diensten een blijvende impact hebben op weeskinderen en weduwen in armoede, waar ze zich ook bevinden.

Van Irak tot Ghana en Afghanistan willen we ervoor zorgen dat elk weeskind dat in armoede leeft, de zorg en ondersteuning krijgt die ze nodig hebben, zodat ze in staat zijn hun levenskeuzes te volgen en hun potentieel te bereiken.

Het Afghanistan Fonds stelt supporters in staat een essentiële levenslijn te bieden aan weeskinderen en weduwen.

We zijn ter plaatse in Afghanistan met als doel ervoor te zorgen dat weeskinderen en hun families maandelijkse toelagen, voedsel, gezondheidszorg, huisvestingsondersteuning en andere essentiële behoeften ontvangen.

Ze hebben ook het hele jaar door toegang tot cruciale ondersteuning, waaronder Qurbani-vlees en Eid-kleding tijdens Eid Al-Adha en basisvoedselproducten tijdens de Ramadan.

Wist u dat?

Onze teams hebben achter de schermen gewerkt in verschillende landen om diensten op te zetten die we aan u kunnen aanbieden. Dit omvat het bezoeken van locaties om te identificeren waar we van dienst kunnen zijn, het opleiden van hulpverleners en het leveren van hulp aan weeskinderen in armoede.

Waarom Afghanistan?

Met meer dan 50% van de bevolking jonger dan 18 jaar, ervaren Afghaanse kinderen nog steeds trauma als gevolg van oorlog, conflict, ontheemding, blootstelling aan geweld en natuurrampen. In Afghanistan zijn er naar schatting 3,8 miljoen kinderen die dringend humanitaire hulp nodig hebben.
De voortdurende crisis heeft veel kinderen wees gemaakt en in armoede doen leven.

Bij Al-Ayn geloven we dat geen enkel kind de last van armoede en onveiligheid zou moeten dragen – alle kinderen hebben recht op waardige zorg, waar ze zich ook bevinden. In Afghanistan ontvouwt zich een ongekende humanitaire crisis, met naar schatting 95% van de bevolking die te maken heeft met voedselonveiligheid.

Weeskinderen blijven tot de meest kwetsbaren behoren – armoede, geweld en ontheemding hebben hen dringend behoefte gemaakt aan vitale humanitaire hulp en essentiële diensten. Al-Ayn werkt ter plaatse in Afghanistan om duurzame, effectieve en waardige diensten te bieden aan weeskinderen en weduwen. Dit omvat maandelijkse financiële steun, voedsel, gezondheidszorg, huisvestingssteun en andere essentiële behoeften. Met uw steun kunnen we ons essentiële werk voortzetten om nog meer weeskinderen in dringende nood te bereiken.

Doneer via bankoverschrijving

Bankgegevens

Ten name van: Stichting Al-Ayn for Social Care

Rekeningnummer: NL04INGB0006968525

Kenmerk: AFG