Doneer

Search Website

Sponsor een Kind

Overschot

Bedrag dat u bezit, in euro ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Het gelijkwaardige bedrag, in euro, aan vreemde valuta dat u bezit ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Schulden aan u waarvan u verwacht dat ze worden terugbetaald ?
Neem dit niet mee als dit in voorgaande boekjaren is verantwoord.
Bezittingen in natura die niet voor levensonderhoud worden gebruikt ?
Dit omvat gebouwen, boerderijen, fabrieken, goederen, werktuigen en alle huishoudelijke artikelen of bezittingen die niet voor levensonderhoud worden gebruikt. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Financiële contributies ?
Dit omvat de verschuldigde premie (surqufliah), de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van landbouwgronden die eigendom zijn van de staat, en de verschuldigde vergoeding voor de heropleving van gronden die zijn omheind en voorbereid voor bewoning. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Bedrag dat u vóór de vervaldatum van uw Khums heeft gebruikt ?
Dit is contant geld waarvoor khums moesten worden betaald vóór de vervaldatum van uw khums, en dat u al hebt uitgegeven (bijvoorbeeld: als dit het eerste jaar is, betaalt u khums, ondanks dat u in voorgaande jaren khums moest betalen)
Vervangbare items die je hebt gebruikt vóór de vervaldatum van je Khums ?
Dit zijn vervangbare items die vóór de vervaldatum van je khums aan khums waren onderworpen en die je al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van de contante waarde. Onder vervangbare artikelen vallen artikelen die vrijelijk uitwisselbaar of vervangbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, voor een ander artikel van vergelijkbare aard, zoals machines of in de fabriek geproduceerde stoffen.
Niet-vervangbare items die u vóór de vervaldatum van uw khums hebt gebruikt ?
Dit zijn niet-vervangbare items die vóór de vervaldatum van uw khums aan khums waren onderworpen en die u al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van hun waarde op het moment van gebruik. Niet-fungibele items zijn unieke items, zoals unieke schilderijen, monumenten en unieke sieraden.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Imam ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Imam heeft betaald vóór de vervaldatum van uw khums.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Sada ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Sada vóór de vervaldatum van uw Khums heeft betaald.

Inhoudingen

Commerciële schulden ?
Voeg alle commerciële schulden toe die u nog aan anderen verschuldigd bent.
Resterende levensonderhoudsschulden die in het boekjaar zijn aangegaan ?
Inclusief schulden die in het boekjaar zijn geleend voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar uitgebreidere regelingen.
Resterende levensonderhoudsschulden die in voorgaande boekjaren zijn opgenomen ?
Hieronder vallen ook de in het voorgaande boekjaar geleende schulden voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Het bezit (huis, auto etc.) moet nog in uw bezit zijn. Bereken alleen het bedrag dat u de afgelopen boekjaren niet van uw winst heeft afgetrokken. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar meer gedetailleerde regelgeving.
Bedrag dat u bezit en dat al aan khums is onderworpen ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums. Omvat het restant van de fondsen die in voorgaande jaren onder khums vielen en waarover u al khums hebt betaald.
Notitie
 1.  De vervaldatum van uw Khums is de eerste dag waarop u met uw baan of bedrijf bent begonnen. Als je gepensioneerd bent of geen werk hebt, kun je met een vertegenwoordiger van de marja’a een khums-vervaldatum overeenkomen, of afzonderlijke khums-jaren berekenen voor elke winst die je maakt, vanaf de datum waarop je die winst hebt gemaakt.
 2.  De khums van commerciële goederen en vastgoed(en) die bedoeld zijn om te verhandelen, moeten worden betaald in overeenstemming met hun huidige marktwaarde, zelfs als ze zijn gekocht met winst waarover een jaar is verstreken, tenzij de prijs waartegen ze zijn verstreken gekocht is hoger dan de huidige waarde.
 3.  Als uit de berekeningen blijkt dat het bedrag aan verschuldigde khums negatief is als gevolg van levensonderhoudsschulden, wordt het bedrag van de levensonderhoudsschuld berekend en uitgesloten dat gelijk is aan het bedrag aan khums dat verschuldigd is voor de rest van de post.
 4. Indien de levensonderhoudsschulden in het boekjaar volledig zijn afgelost, wordt dit bedrag uitgesloten van de winst.
 5.  Bezittingen die niet onderworpen zijn aan khums zijn:
  A. Bezittingen die eigendom zijn via erfenis:
  i. Contant geld
  ii. Vastgoed
  iii. Objecten die overdraagbaar zijn en dergelijke
  B. Bezittingen van de vrouw uit de bruidsschat (mahr):
  i. Contant geld
  ii. Gouden sieraden
  iii. Huismeubilair en dergelijke
  C. Bezittingen die worden gebruikt voor persoonlijke of familiale voorzieningen uit de winst van dat boekjaar:
  i. Thuis verblijf
  ii. Meubels en andere huishoudelijke artikelen
  iii. Tuinen die worden gebruikt voor ontspanning en om persoonlijk van hun fruit te profiteren
  iv. Persoonlijke of gezinsauto’s
  v. Dieren waarvan het huishouden profiteert, zoals een koe voor melk of een kip voor eieren
  D. Schulden van anderen waarvan u niet verwacht dat ze worden terugbetaald.
  e. Items gekocht via schulden die nog niet zijn terugbetaald.

Totaalbedrag onderworpen aan Khums 0

Khums Datum 0

Sahm al Imam moet worden betaald 0

Sahm al Sada moet worden betaald 0

E-mail mij het Khums-rapport
Doneer nu

“Heeft Hij jou niet als wees gevonden en onderdak gegeven?”

– Koran (93:6)

Ons sponsorprogramma gaat verder dan het strikte minimum door het bieden van uitgebreide zorg, ondersteuning en kansen die weeskinderen in staat stellen hun dromen na te jagen en zich veilig en zeker te voelen.

Door zorgvuldig onderzoek, uitgevoerd door deskundigen, hebben we het noodzakelijke financiële bedrag vastgesteld om een weeskind in Irak uit de armoede te verheffen. Dit stelt ons in staat een omvattend zorgpakket te bieden, waardoor het kind toegang krijgt tot essentiële diensten zoals financiële steun, hoogwaardige gezondheidszorg, psychologische rehabilitatie en therapie, veilige huisvesting, educatieve ondersteuning, en meer.

Ons maandelijkse kindersponsorschap is onlangs verhoogd van €68 naar €70 vanwege stijgende levenskosten in Irak en veranderingen in wisselkoersen. Deze aanpassing zorgt ervoor dat we weeskinderen blijvende uitgebreide ondersteuning kunnen bieden en ze uit de armoede kunnen tillen.

Bestaande sponsors zullen binnen de komende weken worden gecontacteerd om de volgende stappen en de optie om hun maandelijkse betaling te verhogen te bespreken.

 

De mogelijkheden zijn eindeloos

We geloven dat wanneer kinderen de middelen krijgen die ze nodig hebben om hun potentieel te bereiken, de mogelijkheden eindeloos zijn. De maandelijkse financiële steun die elk in aanmerking komend kind ontvangt, verandert hun leven.

Met een minimum van €70 per maand kunnen de basisbehoeften van het kind worden vervuld en worden ze boven de armoedegrens getild. Weeskinderen, zoals alle andere kinderen, verdienen het om een kans te krijgen. Een kans om te groeien, een kans om te ontdekken, een kans om te geloven in de eindeloze mogelijkheden van hun toekomst.

100% van uw donaties bereikt degenen die het nodig hebben.

Het bieden van financiële, medische, psychologische en educatieve ondersteuning aan kinderen.

Meer dan 92.000 weeskinderen worden elke maand ondersteund.

Vechten tegen de gevolgen van oorlog

Meer dan een miljoen weeskinderen in Irak lijden nog steeds onder de gevolgen van oorlog. We horen niet veel meer over hun land in het nieuws. Maar jaren van geweld, politieke instabiliteit en armoede hebben hen meer gekost dan een kind zou moeten dragen.

Wij zijn Al-Ayn. We zijn ter plaatse in Irak en ondersteunen momenteel meer dan 98.000 weeskinderen in het hele land. Sinds 2003 hebben meer dan 160.000 weeskinderen via Al-Ayn’s Kinderadoptieprogramma veiligheid, stabiliteit en welzijn op lange termijn verworven. Vandaag staan er nog 2.965 weeskinderen op onze wachtlijst voor sponsoring, hopend op ondersteuning. Kunt u zich veroorloven om te helpen?

 

Kies ervoor om de reden te zijn waarom ze durven te dromen, ondanks dat ze wees zijn en in armoede leven.

Waardigheid. Herstel. Hoop.

Het kost niet veel om een weeskind uit de crisis te redden. Bij Al-Ayn beginnen we met waardigheid.

De Al-Ayn Kindersponsoring kost slechts €70 per maand. Hiermee kunnen we in Irak veel bereiken. Het stelt ons in staat om weeskinderen te laten zien dat ze gewaardeerd en verzorgd worden. Het stelt ons in staat om herstel van trauma en geestelijke gezondheidsproblemen te bevorderen. Het inspireert hoop.

Uw steun biedt een weeskind dringende financiële hulp (in de vorm van regelmatige maandelijkse toelagen), die door hun voogd wordt besteed aan de essentiële behoeften van het kind. Ons uitgebreide zorgsysteem geeft het kind vervolgens toegang tot medische zorg, geestelijke gezondheidszorg, studiebegeleiding, huisvestingssteun en meer.

Veelgestelde vragen

Kan ik contact opnemen met het kind of hen rechtstreeks ontmoeten?

Direct contact is niet toegestaan. Al-Ayn kan echter een ontmoeting tussen de sponsor en het kind faciliteren op het lokale kantoor van Al-Ayn, mits goedgekeurd door het weeskind en hun voogd.

Hoelang is het opzegtermijn om mijn sponsoring te beëindigen?

Wij verzoeken vriendelijk om vier maanden opzegtermijn, om voldoende tijd te hebben om een andere sponsor te vinden.

Hoe werkt groepssponsoring?

U kunt als groep samenwerken om een weeskind te sponsoren. Bijvoorbeeld als studentenvereniging, voetbalteam, studiegroep, of gewoon als een groep vrienden. Wijs alsjeblieft een vertegenwoordiger aan om namens jullie met ons te corresponderen, en dan moet hij of zij het bovenstaande sponsorformulier invullen.

De vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het innen van het benodigde bedrag voor jaarlijkse sponsoring (€840) en het aan ons doorgeven, of het maandelijkse bedrag (€70) maandelijks innen. U ontvangt de gegevens van het gesponsorde weeskind zodra de eerste betaling is ontvangen.

Neem alstublieft contact met ons op via [email protected] als u meer informatie nodig heeft.

Hoe wordt de ondersteuning via sponsoring verdeeld?

De moeders (of voogden) van de weeskinderen bezoeken maandelijks hun lokale Al-Ayn (Irak) filiaal om hun financiële steun op te halen. De ophaalpunten zijn ontworpen om op een bank te lijken, wat het mogelijk maakt om de betalingen op een professionele manier te ontvangen waarbij privacy wordt gerespecteerd.

Tijdens dit proces worden kinderen aangemoedigd om te spelen in het speelgedeelte of een speeltje uit de Al-Ayn Speelgoedwinkel te kiezen.

Dit is vooral belangrijk voor Al-Ayn, omdat het controles op het kind mogelijk maakt en de moeder in staat stelt eventuele problemen of verzoeken te communiceren.

Naast de maandelijkse toelagen profiteren weeskinderen van toegang tot medische zorg, educatieve ondersteuning, psychologische rehabilitatie indien nodig, en andere programma’s die zijn afgestemd op hun behoeften.

Wat is de minimale periode waarin ik een weeskind kan sponsoren?

Wij verzoeken u vriendelijk om een minimum van één jaar voor privésponsoring, om aan een specifiek weeskind gekoppeld te worden.