Selecteer uw taal alstublieft
Veuillez sélectionner votre langue

Vlaamse website Site Internet français
Doneer

Search Website

Geef Khums

Overschot

Bedrag dat u bezit, in euro ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Het gelijkwaardige bedrag, in euro, aan vreemde valuta dat u bezit ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Schulden aan u waarvan u verwacht dat ze worden terugbetaald ?
Neem dit niet mee als dit in voorgaande boekjaren is verantwoord.
Bezittingen in natura die niet voor levensonderhoud worden gebruikt ?
Dit omvat gebouwen, boerderijen, fabrieken, goederen, werktuigen en alle huishoudelijke artikelen of bezittingen die niet voor levensonderhoud worden gebruikt. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Financiële contributies ?
Dit omvat de verschuldigde premie (surqufliah), de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van landbouwgronden die eigendom zijn van de staat, en de verschuldigde vergoeding voor de heropleving van gronden die zijn omheind en voorbereid voor bewoning. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Bedrag dat u vóór de vervaldatum van uw Khums heeft gebruikt ?
Dit is contant geld waarvoor khums moesten worden betaald vóór de vervaldatum van uw khums, en dat u al hebt uitgegeven (bijvoorbeeld: als dit het eerste jaar is, betaalt u khums, ondanks dat u in voorgaande jaren khums moest betalen)
Vervangbare items die je hebt gebruikt vóór de vervaldatum van je Khums ?
Dit zijn vervangbare items die vóór de vervaldatum van je khums aan khums waren onderworpen en die je al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van de contante waarde. Onder vervangbare artikelen vallen artikelen die vrijelijk uitwisselbaar of vervangbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, voor een ander artikel van vergelijkbare aard, zoals machines of in de fabriek geproduceerde stoffen.
Niet-vervangbare items die u vóór de vervaldatum van uw khums hebt gebruikt ?
Dit zijn niet-vervangbare items die vóór de vervaldatum van uw khums aan khums waren onderworpen en die u al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van hun waarde op het moment van gebruik. Niet-fungibele items zijn unieke items, zoals unieke schilderijen, monumenten en unieke sieraden.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Imam ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Imam heeft betaald vóór de vervaldatum van uw khums.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Sada ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Sada vóór de vervaldatum van uw Khums heeft betaald.

Inhoudingen

Commerciële schulden ?
Voeg alle commerciële schulden toe die u nog aan anderen verschuldigd bent.
Resterende levensonderhoudsschulden die in het boekjaar zijn aangegaan ?
Inclusief schulden die in het boekjaar zijn geleend voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar uitgebreidere regelingen.
Resterende levensonderhoudsschulden die in voorgaande boekjaren zijn opgenomen ?
Hieronder vallen ook de in het voorgaande boekjaar geleende schulden voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Het bezit (huis, auto etc.) moet nog in uw bezit zijn. Bereken alleen het bedrag dat u de afgelopen boekjaren niet van uw winst heeft afgetrokken. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar meer gedetailleerde regelgeving.
Bedrag dat u bezit en dat al aan khums is onderworpen ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums. Omvat het restant van de fondsen die in voorgaande jaren onder khums vielen en waarover u al khums hebt betaald.
Notitie
 1.  De vervaldatum van uw Khums is de eerste dag waarop u met uw baan of bedrijf bent begonnen. Als je gepensioneerd bent of geen werk hebt, kun je met een vertegenwoordiger van de marja’a een khums-vervaldatum overeenkomen, of afzonderlijke khums-jaren berekenen voor elke winst die je maakt, vanaf de datum waarop je die winst hebt gemaakt.
 2.  De khums van commerciële goederen en vastgoed(en) die bedoeld zijn om te verhandelen, moeten worden betaald in overeenstemming met hun huidige marktwaarde, zelfs als ze zijn gekocht met winst waarover een jaar is verstreken, tenzij de prijs waartegen ze zijn verstreken gekocht is hoger dan de huidige waarde.
 3.  Als uit de berekeningen blijkt dat het bedrag aan verschuldigde khums negatief is als gevolg van levensonderhoudsschulden, wordt het bedrag van de levensonderhoudsschuld berekend en uitgesloten dat gelijk is aan het bedrag aan khums dat verschuldigd is voor de rest van de post.
 4. Indien de levensonderhoudsschulden in het boekjaar volledig zijn afgelost, wordt dit bedrag uitgesloten van de winst.
 5.  Bezittingen die niet onderworpen zijn aan khums zijn:
  A. Bezittingen die eigendom zijn via erfenis:
  i. Contant geld
  ii. Vastgoed
  iii. Objecten die overdraagbaar zijn en dergelijke
  B. Bezittingen van de vrouw uit de bruidsschat (mahr):
  i. Contant geld
  ii. Gouden sieraden
  iii. Huismeubilair en dergelijke
  C. Bezittingen die worden gebruikt voor persoonlijke of familiale voorzieningen uit de winst van dat boekjaar:
  i. Thuis verblijf
  ii. Meubels en andere huishoudelijke artikelen
  iii. Tuinen die worden gebruikt voor ontspanning en om persoonlijk van hun fruit te profiteren
  iv. Persoonlijke of gezinsauto’s
  v. Dieren waarvan het huishouden profiteert, zoals een koe voor melk of een kip voor eieren
  D. Schulden van anderen waarvan u niet verwacht dat ze worden terugbetaald.
  e. Items gekocht via schulden die nog niet zijn terugbetaald.

Totaalbedrag onderworpen aan Khums 0

Khums Datum 0

Sahm al Imam moet worden betaald 0

Sahm al Sada moet worden betaald 0

E-mail mij het Khums-rapport
Doneer nu

Waarom doneren aan Al-Ayn?

Al-Ayn heeft toestemming (Ijaza) ontvangen om 100% van uw Khums te gebruiken ter ondersteuning van weeskinderen die in armoede leven. De Ijaza is persoonlijk ondertekend en gestempeld door Al-Sayyid Al-Sistani zelf, wat een eer is voor onze stichting. U kunt de volledige Ijaza in het Engels hier lezen.

Lees Meer

Uw Khums wordt ingezet om essentiële hulpmiddelen te bieden aan weeskinderen in nood. Samen halen wij hen uit de armoede! Duizenden mensen gingen u voor in het doneren van hun Khums aan Al-Ayn.

Hoe bereken ik hoeveel Khums ik moet betalen?

Bereken uw Khums met behulp van onze calculator of vraag een gratis terugbelverzoek aan om uw vragen te beantwoorden.

Berekenen

Khums-betalingen in delen
Er zijn twee Khums-donaties. U kunt kiezen om deze ieder apart te doneren, of om beide mogelijkheden in één keer te schenken.
1. Het aandeel van de Imam – Sahm Al-Imam
Dit deel wordt besteed aan het goede doel, met goedkeuring
van de ‘jurist’ (marja’a)
2. Het aandeel van de Sayyids – Sahm Al-Sada
Dit aandeel wordt ingezet voor de afstammelingen van Hashim (de overgrootvader van de profeet Mohammed).

Hoe besteden we Khums-donaties?

Khums-donaties ontvangen door Al-Ayn worden gebruikt om essentiële ondersteuning te bieden aan weeskinderen, voornamelijk in de vorm van maandelijkse financiële toelagen om hen uit de armoede te helpen. Dit geldt zowel voor Sahm Al-Imam- als Sahm Al-Sada-donaties*.

Als u wilt dat uw Khums-donatie specifiek wordt besteed aan een van onze Sadaqa Jariya-projecten, neem dan contact met ons op en wij kunnen namens u toestemming aanvragen bij het kantoor van Al-Sayyed Ali Al-Sistani.

 • Sahm Al-Sada wordt verdeeld onder weeskinderen van Hashimi-afkomst, gedefinieerd volgens jurisprudentiële vereisten. We hebben een regeling met het kantoor van Al-Sayyed Al-Sistani om eventuele overtollige Sahm Al-Sada-donaties om te zetten in Sahm Al-Imam-donaties die worden verdeeld onder andere weeskinderen.
Betaal uw Khums via bankoverschrijving

Als u een donatie doet via een bankoverschrijving, vragen wij u om de relevante donatiecode uit de onderstaande lijst als referentie te gebruiken en hieraan uw Supporter ID toe te voegen als u er een heeft. Op deze manier kunnen we uw donatie op de juiste manier toewijzen.

Bank gegvens:
Rekeninghouder: ٍStichting Al-Ayn for Social Care
IBAN nr.: NL04INGB0006968525
Kenmerk Khoms (Sahm Al-Imam): KHI
Kenmerk Khoms (Sahm Al-Sada): KHS
Kenmerk Khoms (beide delen): KHB

Al-Sayyed Ali Al-Sistani Direct Ijaza (Schriftelijke Toestemming)

Al-Ayn Sociale Zorg heeft directe Ijaza (schriftelijke toestemming) van Al-Sayyed Ali Al-Sistani om religieuze verplichtingen (Khums) te ontvangen voor besteding aan weeskinderen. De toestemming omvat zowel Sahm Al-Imam als Sahm Al-Sada, en het exacte bedrag van uw Khums-donatie zal worden besteed aan de ondersteuning van weeskinderen.

Link naar de Ijaza Klik hier

Het belang van Khums

De islam biedt de mensheid een compleet pakket aan. Het behandelt onze relatie met andere scheppingen van God, evenals onze eigen relatie met God. Echter, de financiële verantwoordelijkheden die de islam ons leert, raken beide aspecten. Vanuit één perspectief is het een vorm van aanbidding en een middel om dichter bij God te komen. Vanuit een ander perspectief is het een daad van het delen van de rijkdom die God ons heeft gegeven voor doeleinden die zijn toegestaan door de Sharia.

Een van de belangrijkste financiële verplichtingen, zoals bevolen door de Qur’ān[1] en uitgelegd door de Ahl al-Bayt [a], is khums – de belasting van één vijfde. Dit verschilt van zakāt al-māl, aangezien de laatste alleen betrekking heeft op bepaalde vormen van rijkdom boven bepaalde drempels.

Geef mijn Khums online

Gelieve altijd aan te geven of uw Khums slechts één deel betreft, Sahm Al-Imam of Sahm Al-Sada.