Doneer

Search Website

Homepage

Overschot

Bedrag dat u bezit, in euro ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Het gelijkwaardige bedrag, in euro, aan vreemde valuta dat u bezit ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Schulden aan u waarvan u verwacht dat ze worden terugbetaald ?
Neem dit niet mee als dit in voorgaande boekjaren is verantwoord.
Bezittingen in natura die niet voor levensonderhoud worden gebruikt ?
Dit omvat gebouwen, boerderijen, fabrieken, goederen, werktuigen en alle huishoudelijke artikelen of bezittingen die niet voor levensonderhoud worden gebruikt. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Financiële contributies ?
Dit omvat de verschuldigde premie (surqufliah), de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van landbouwgronden die eigendom zijn van de staat, en de verschuldigde vergoeding voor de heropleving van gronden die zijn omheind en voorbereid voor bewoning. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Bedrag dat u vóór de vervaldatum van uw Khums heeft gebruikt ?
Dit is contant geld waarvoor khums moesten worden betaald vóór de vervaldatum van uw khums, en dat u al hebt uitgegeven (bijvoorbeeld: als dit het eerste jaar is, betaalt u khums, ondanks dat u in voorgaande jaren khums moest betalen)
Vervangbare items die je hebt gebruikt vóór de vervaldatum van je Khums ?
Dit zijn vervangbare items die vóór de vervaldatum van je khums aan khums waren onderworpen en die je al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van de contante waarde. Onder vervangbare artikelen vallen artikelen die vrijelijk uitwisselbaar of vervangbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, voor een ander artikel van vergelijkbare aard, zoals machines of in de fabriek geproduceerde stoffen.
Niet-vervangbare items die u vóór de vervaldatum van uw khums hebt gebruikt ?
Dit zijn niet-vervangbare items die vóór de vervaldatum van uw khums aan khums waren onderworpen en die u al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van hun waarde op het moment van gebruik. Niet-fungibele items zijn unieke items, zoals unieke schilderijen, monumenten en unieke sieraden.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Imam ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Imam heeft betaald vóór de vervaldatum van uw khums.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Sada ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Sada vóór de vervaldatum van uw Khums heeft betaald.

Inhoudingen

Commerciële schulden ?
Voeg alle commerciële schulden toe die u nog aan anderen verschuldigd bent.
Resterende levensonderhoudsschulden die in het boekjaar zijn aangegaan ?
Inclusief schulden die in het boekjaar zijn geleend voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar uitgebreidere regelingen.
Resterende levensonderhoudsschulden die in voorgaande boekjaren zijn opgenomen ?
Hieronder vallen ook de in het voorgaande boekjaar geleende schulden voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Het bezit (huis, auto etc.) moet nog in uw bezit zijn. Bereken alleen het bedrag dat u de afgelopen boekjaren niet van uw winst heeft afgetrokken. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar meer gedetailleerde regelgeving.
Bedrag dat u bezit en dat al aan khums is onderworpen ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums. Omvat het restant van de fondsen die in voorgaande jaren onder khums vielen en waarover u al khums hebt betaald.
Notitie
 1.  De vervaldatum van uw Khums is de eerste dag waarop u met uw baan of bedrijf bent begonnen. Als je gepensioneerd bent of geen werk hebt, kun je met een vertegenwoordiger van de marja’a een khums-vervaldatum overeenkomen, of afzonderlijke khums-jaren berekenen voor elke winst die je maakt, vanaf de datum waarop je die winst hebt gemaakt.
 2.  De khums van commerciële goederen en vastgoed(en) die bedoeld zijn om te verhandelen, moeten worden betaald in overeenstemming met hun huidige marktwaarde, zelfs als ze zijn gekocht met winst waarover een jaar is verstreken, tenzij de prijs waartegen ze zijn verstreken gekocht is hoger dan de huidige waarde.
 3.  Als uit de berekeningen blijkt dat het bedrag aan verschuldigde khums negatief is als gevolg van levensonderhoudsschulden, wordt het bedrag van de levensonderhoudsschuld berekend en uitgesloten dat gelijk is aan het bedrag aan khums dat verschuldigd is voor de rest van de post.
 4. Indien de levensonderhoudsschulden in het boekjaar volledig zijn afgelost, wordt dit bedrag uitgesloten van de winst.
 5.  Bezittingen die niet onderworpen zijn aan khums zijn:
  A. Bezittingen die eigendom zijn via erfenis:
  i. Contant geld
  ii. Vastgoed
  iii. Objecten die overdraagbaar zijn en dergelijke
  B. Bezittingen van de vrouw uit de bruidsschat (mahr):
  i. Contant geld
  ii. Gouden sieraden
  iii. Huismeubilair en dergelijke
  C. Bezittingen die worden gebruikt voor persoonlijke of familiale voorzieningen uit de winst van dat boekjaar:
  i. Thuis verblijf
  ii. Meubels en andere huishoudelijke artikelen
  iii. Tuinen die worden gebruikt voor ontspanning en om persoonlijk van hun fruit te profiteren
  iv. Persoonlijke of gezinsauto’s
  v. Dieren waarvan het huishouden profiteert, zoals een koe voor melk of een kip voor eieren
  D. Schulden van anderen waarvan u niet verwacht dat ze worden terugbetaald.
  e. Items gekocht via schulden die nog niet zijn terugbetaald.

Totaalbedrag onderworpen aan Khums 0

Khums Datum 0

Sahm al Imam moet worden betaald 0

Sahm al Sada moet worden betaald 0

E-mail mij het Khums-rapport
Doneer nu

Geselecteerde doelen

Sponsor een kind en betaal je Khums voor dit jaar

Sponsoring

Sponsoring

Sponsor een weeskind op maandelijkse basis en voorzie hen van de middelen om te gedijen

Khums

Khums

Khums speelt een belangrijke rol in het islamitische economische systeem, omdat het helpt om economisch evenwicht te behouden en liefdadige doelen te ondersteunen

Sadaqa Jariya

Sadaqa Jariya

Sadaqa Jariya vertaalt zich letterlijk uit het Arabisch als “blijvende doorlopende liefdadigheid”. Het is een van de krachtigste manieren van geven in de islam.

Donatiebussen

Donatiebussen

Vraag vandaag nog onze unieke donatiebussen aan of retourneer uw bestaande donatiebussen. U kunt ook ons elektronische Sadaqa-betalingssysteem gebruiken.

ONS VERHAAL

Kinderen in Irak lijden onder de gevolgen van oorlog, geweld, politieke instabiliteit en armoede. Al-Ayn is aanwezig op de grond, in heel Irak, en helpt duizenden weeskinderen elke maand. Dit is mede mogelijk dankzij uw steun

0% Administratiekosten

100% van uw donaties bereikt
degenen die hulp nodig hebben.

Uw Impact

Meer dan 92.000 weeskinderen
worden elke maand ondersteund.

Uitgebreide zorg

Het bieden van financiële, medische,
psychologische en educatieve ondersteuning
aan kinderen.

Kinderen kracht geven

Naast financiële hulp krijgt elk weeskind toegang tot een uitgebreid zorgsysteem. Wij geloven dat elk kind recht heeft op het vervullen van al hun zorgbehoeften.

Helaas verkeren veel weeskinderen in armoede vaak in wanhopige omstandigheden. Natuurlijk is ervoor zorgen dat ze hun moeilijke omstandigheden overleven onze prioriteit, maar daarnaast zijn we vastbesloten om ze de kans te bieden om te gedijen.

Ook jij kunt ervoor kiezen om bij te dragen aan een systeem dat ons al jaren in staat heeft gesteld om waardige, effectieve en uitgebreide zorg te bieden.

Volg ons op onze reis

Meld je aan voor onze maandelijkse e-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons nieuws, aankomende evenementen en campagnes.

We willen je graag op de hoogte houden van onze activiteiten en campagnes. Door hieronder te klikken, geef je ons aan dat je onze e-mailnieuwsbrieven wilt ontvangen

Je kunt op elk moment je voorkeuren bijwerken door een e-mail te sturen naar [email protected] Je kunt ons privacybeleid lezen door naar https://alayn.nl/privacy-beleid te gaan.

Neem contact met ons op

Verbind met Al-Ayn België om op de hoogte te blijven
van onze laatste campagne-updates en evenementen.

Om contact op te nemen met onze kantoren, kunt u de onderstaande contactgegevens gebruiken:

Stichting Al-Ayn For Social Care

Paapsemlaan 11A
1070 Anderlecht
België
Tel.+32 24 26 15 05
Mob.+32 456 54 89 22
E-mailadres: [email protected]
Ondernemingsnummer: 855135554