Doneer

Search Website

Muharram 2024

Overschot

Bedrag dat u bezit, in euro ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Het gelijkwaardige bedrag, in euro, aan vreemde valuta dat u bezit ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Schulden aan u waarvan u verwacht dat ze worden terugbetaald ?
Neem dit niet mee als dit in voorgaande boekjaren is verantwoord.
Bezittingen in natura die niet voor levensonderhoud worden gebruikt ?
Dit omvat gebouwen, boerderijen, fabrieken, goederen, werktuigen en alle huishoudelijke artikelen of bezittingen die niet voor levensonderhoud worden gebruikt. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Financiële contributies ?
Dit omvat de verschuldigde premie (surqufliah), de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van landbouwgronden die eigendom zijn van de staat, en de verschuldigde vergoeding voor de heropleving van gronden die zijn omheind en voorbereid voor bewoning. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Bedrag dat u vóór de vervaldatum van uw Khums heeft gebruikt ?
Dit is contant geld waarvoor khums moesten worden betaald vóór de vervaldatum van uw khums, en dat u al hebt uitgegeven (bijvoorbeeld: als dit het eerste jaar is, betaalt u khums, ondanks dat u in voorgaande jaren khums moest betalen)
Vervangbare items die je hebt gebruikt vóór de vervaldatum van je Khums ?
Dit zijn vervangbare items die vóór de vervaldatum van je khums aan khums waren onderworpen en die je al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van de contante waarde. Onder vervangbare artikelen vallen artikelen die vrijelijk uitwisselbaar of vervangbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, voor een ander artikel van vergelijkbare aard, zoals machines of in de fabriek geproduceerde stoffen.
Niet-vervangbare items die u vóór de vervaldatum van uw khums hebt gebruikt ?
Dit zijn niet-vervangbare items die vóór de vervaldatum van uw khums aan khums waren onderworpen en die u al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van hun waarde op het moment van gebruik. Niet-fungibele items zijn unieke items, zoals unieke schilderijen, monumenten en unieke sieraden.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Imam ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Imam heeft betaald vóór de vervaldatum van uw khums.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Sada ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Sada vóór de vervaldatum van uw Khums heeft betaald.

Inhoudingen

Commerciële schulden ?
Voeg alle commerciële schulden toe die u nog aan anderen verschuldigd bent.
Resterende levensonderhoudsschulden die in het boekjaar zijn aangegaan ?
Inclusief schulden die in het boekjaar zijn geleend voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar uitgebreidere regelingen.
Resterende levensonderhoudsschulden die in voorgaande boekjaren zijn opgenomen ?
Hieronder vallen ook de in het voorgaande boekjaar geleende schulden voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Het bezit (huis, auto etc.) moet nog in uw bezit zijn. Bereken alleen het bedrag dat u de afgelopen boekjaren niet van uw winst heeft afgetrokken. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar meer gedetailleerde regelgeving.
Bedrag dat u bezit en dat al aan khums is onderworpen ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums. Omvat het restant van de fondsen die in voorgaande jaren onder khums vielen en waarover u al khums hebt betaald.
Notitie
 1.  De vervaldatum van uw Khums is de eerste dag waarop u met uw baan of bedrijf bent begonnen. Als je gepensioneerd bent of geen werk hebt, kun je met een vertegenwoordiger van de marja’a een khums-vervaldatum overeenkomen, of afzonderlijke khums-jaren berekenen voor elke winst die je maakt, vanaf de datum waarop je die winst hebt gemaakt.
 2.  De khums van commerciële goederen en vastgoed(en) die bedoeld zijn om te verhandelen, moeten worden betaald in overeenstemming met hun huidige marktwaarde, zelfs als ze zijn gekocht met winst waarover een jaar is verstreken, tenzij de prijs waartegen ze zijn verstreken gekocht is hoger dan de huidige waarde.
 3.  Als uit de berekeningen blijkt dat het bedrag aan verschuldigde khums negatief is als gevolg van levensonderhoudsschulden, wordt het bedrag van de levensonderhoudsschuld berekend en uitgesloten dat gelijk is aan het bedrag aan khums dat verschuldigd is voor de rest van de post.
 4. Indien de levensonderhoudsschulden in het boekjaar volledig zijn afgelost, wordt dit bedrag uitgesloten van de winst.
 5.  Bezittingen die niet onderworpen zijn aan khums zijn:
  A. Bezittingen die eigendom zijn via erfenis:
  i. Contant geld
  ii. Vastgoed
  iii. Objecten die overdraagbaar zijn en dergelijke
  B. Bezittingen van de vrouw uit de bruidsschat (mahr):
  i. Contant geld
  ii. Gouden sieraden
  iii. Huismeubilair en dergelijke
  C. Bezittingen die worden gebruikt voor persoonlijke of familiale voorzieningen uit de winst van dat boekjaar:
  i. Thuis verblijf
  ii. Meubels en andere huishoudelijke artikelen
  iii. Tuinen die worden gebruikt voor ontspanning en om persoonlijk van hun fruit te profiteren
  iv. Persoonlijke of gezinsauto’s
  v. Dieren waarvan het huishouden profiteert, zoals een koe voor melk of een kip voor eieren
  D. Schulden van anderen waarvan u niet verwacht dat ze worden terugbetaald.
  e. Items gekocht via schulden die nog niet zijn terugbetaald.

Totaalbedrag onderworpen aan Khums 0

Khums Datum 0

Sahm al Imam moet worden betaald 0

Sahm al Sada moet worden betaald 0

E-mail mij het Khums-rapport
Doneer nu

Breng deze Muharram hoop en troost aan weeskinderen.

Muharram is een tijd van rouw en bezinning en een kans voor ons om onze toewijding aan mensen in nood te vernieuwen.

Uw steun deze Muharram kan ervoor zorgen dat weeskinderen en hun families toegang krijgen tot cruciale hulp, waaronder financiële hulp, gezondheidszorg, juridische diensten en veilige huisvesting.

Doe mee met Al-Ayn deze Muharram en breng hoop en troost aan weeskinderen in nood.

Wees een Lifeline deze Muharram

Steun het Weeskindfonds

Uw donaties deze Muharram kunnen duizenden weeskinderen en hun families in Irak, Afghanistan en Ghana helpen toegang te krijgen tot een reeks essentiële hulp en diensten.

Financiële ondersteuning

Financiële ondersteuning

€70 kan bijdragen aan financiële steun bieden voor een weeskind voor een maand.

Gezondheid en veiligheid

Gezondheid en veiligheid

€120 kan bijdragen aan dringende behoeften van een weeskind, zoals ondersteuning voor veilige huisvesting en medicatie.

Verbeterde steun voor weduwende moeders

Verbeterde steun voor weduwende moeders

€190 kan bijdragen aan dringende behoeften van een weduwe moeder inclusief medische en juridische kosten.

Essentiële maandelijkse ondersteuning

Essentiële maandelijkse ondersteuning

€15 per maand, kan bijdragen aan regelmatige financiële levenslijn

Sponsor deze Muharram een weeskind

Irak

Irak

Afghanistanv

Afghanistanv

Ghana

Ghana

Elk kind verdient een kans op succes, ongeacht hun vertrekpunt.

Uw sponsorschap kan een blijvend verschil maken in het leven van een weeskind dat momenteel in armoede leeft in Irak, Afghanistan of Ghana.

Door middel van door experts-geleid onderzoek hebben we het bedrag vastgesteld dat nodig is om een weeskind boven de armoedegrens uit te tillen. Dit betekent dat jouw sponsoring essentiële maandelijkse financiële hulp biedt waarmee de voogd van het weeskind in zijn essentiële behoeften kan voorzien.

Ons uitgebreide zorgsysteem biedt gesponsorde kinderen toegang tot aanvullende diensten zoals medische zorg, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, hulp bij huisvesting en nog veel meer.

Begin mijn Sponsoring

Lees ons sponsoring informatiepakket | Meer weten?

De steun en zegeningen van Al-Sayyid Al-Sistani

Al meer dan tien jaar is Al-Ayn gehonoreerd met de directe steun en zegeningen van Al-Sayyid Al-Sistani, inclusief zijn toestemming om religieuze bijdragen en donaties te ontvangen. Je kunt de officiële en meest recente toestemming (Ijaza) van Zijne Eminentie lezen door hier te klikken.

Hoop te midden van ontberingen

Sinds 2006 hebben we meer dan 180.000 weeskinderen in Irak, Afghanistan en Ghana gesteund. Uw steun stelt ons in staat om levens te veranderen.

Irak

Meer dan een miljoen kinderen in Irak lijden nog steeds onder de gevolgen van oorlog, armoede en politieke instabiliteit. Al-Ayn ondersteunt actief meer dan 97.000 weeskinderen in het hele land.

Afghanistan

In Afghanistan heeft naar schatting 95% van de bevolking te maken met voedselonzekerheid en weeskinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Al-Ayn zet duurzame, effectieve en waardige ondersteuningssystemen op voor honderden weeskinderen in nood in Afghanistan.

Ghana

In Ghana dragen kinderen een zware last van armoede. De kans dat ze armoede ervaren is 40% groter dan bij volwassenen. Al-Ayn biedt essentiële hulp aan honderden weeskinderen in Ghana, zoals financiële hulp, medische zorg, een veilig thuis en meer.

Vertrouw op uw Muharram-donaties

We weten hoe belangrijk uw donaties zijn, daarom heeft Al-Ayn een grondig due diligence systeem opgezet dat donaties snel en efficiënt verwerkt, zodat het kan worden geleverd aan de begunstigden die zijn beoordeeld. We verifiëren onze processen ook door geleerden en controleren donaties op naleving van de sharia. Met meer dan 18 jaar ervaring is jouw donatie in vertrouwde handen. U ontvangt ook updates over uw donaties via onze nieuwsbrief en social media platforms.

Muharram Vragen

Als u vragen hebt over uw Muharram donatie, neem dan contact met ons op door hier te klikken.

FAQ

Wat is Muharram?

Muharram is de eerste maand van de islamitische maankalender en wordt beschouwd als een van de vier heilige maanden in de islam. Het is een belangrijke rouwperiode voor moslims, omdat ze de historische gebeurtenis van Karbala herdenken.

Waarom is Muharram belangrijk?

Muharram is een tijd voor bezinning, herinnering en rouw. Het heeft een diepe betekenis als moslims het offer en de moed van Imam Hussain (AS) en zijn familie eren. De 10e dag van Muharram, bekend als Ashura, is vooral belangrijk omdat het de dag van de gebeurtenis in Karbala markeert.

Hoe kan ik weeskinderen steunen tijdens Muharram?

U kunt een aanzienlijk verschil maken door bij te dragen aan ons Weeskindfonds, dat zich inzet voor uitgebreide zorg en ondersteuning voor weeskinderen en hun families. Uw Muharram donaties, hoe klein ook, spelen een cruciale rol in het verbeteren van hun leven en het veiligstellen van hun toekomst.

Krijg ik updates over het kind of de kinderen die ik steun via het Weeskindfonds?

Al-Ayn kan geen updates geven over individuele kinderen die gesteund worden met uw Muharram donaties. Al-Ayn deelt echter wel regelmatig updates over de voortgang en impact van onze projecten.

Kan ik mijn maandelijkse donatie op elk moment stopzetten?

Ja, wanneer u doneert voor Muharram, kunt u uw maandelijkse donatie op elk gewenst moment stopzetten. We begrijpen dat omstandigheden kunnen veranderen en dat het voor jou misschien niet meer mogelijk is om regelmatig bij te dragen. Als u uw maandelijkse donatie wilt stopzetten, neem dan contact op met ons team.