Selecteer uw taal alstublieft
Veuillez sélectionner votre langue

Vlaamse website Site Internet français
Doneer

Search Website

Hikayati

Overschot

Bedrag dat u bezit, in euro ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Het gelijkwaardige bedrag, in euro, aan vreemde valuta dat u bezit ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Schulden aan u waarvan u verwacht dat ze worden terugbetaald ?
Neem dit niet mee als dit in voorgaande boekjaren is verantwoord.
Bezittingen in natura die niet voor levensonderhoud worden gebruikt ?
Dit omvat gebouwen, boerderijen, fabrieken, goederen, werktuigen en alle huishoudelijke artikelen of bezittingen die niet voor levensonderhoud worden gebruikt. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Financiële contributies ?
Dit omvat de verschuldigde premie (surqufliah), de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van landbouwgronden die eigendom zijn van de staat, en de verschuldigde vergoeding voor de heropleving van gronden die zijn omheind en voorbereid voor bewoning. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Bedrag dat u vóór de vervaldatum van uw Khums heeft gebruikt ?
Dit is contant geld waarvoor khums moesten worden betaald vóór de vervaldatum van uw khums, en dat u al hebt uitgegeven (bijvoorbeeld: als dit het eerste jaar is, betaalt u khums, ondanks dat u in voorgaande jaren khums moest betalen)
Vervangbare items die je hebt gebruikt vóór de vervaldatum van je Khums ?
Dit zijn vervangbare items die vóór de vervaldatum van je khums aan khums waren onderworpen en die je al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van de contante waarde. Onder vervangbare artikelen vallen artikelen die vrijelijk uitwisselbaar of vervangbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, voor een ander artikel van vergelijkbare aard, zoals machines of in de fabriek geproduceerde stoffen.
Niet-vervangbare items die u vóór de vervaldatum van uw khums hebt gebruikt ?
Dit zijn niet-vervangbare items die vóór de vervaldatum van uw khums aan khums waren onderworpen en die u al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van hun waarde op het moment van gebruik. Niet-fungibele items zijn unieke items, zoals unieke schilderijen, monumenten en unieke sieraden.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Imam ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Imam heeft betaald vóór de vervaldatum van uw khums.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Sada ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Sada vóór de vervaldatum van uw Khums heeft betaald.

Inhoudingen

Commerciële schulden ?
Voeg alle commerciële schulden toe die u nog aan anderen verschuldigd bent.
Resterende levensonderhoudsschulden die in het boekjaar zijn aangegaan ?
Inclusief schulden die in het boekjaar zijn geleend voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar uitgebreidere regelingen.
Resterende levensonderhoudsschulden die in voorgaande boekjaren zijn opgenomen ?
Hieronder vallen ook de in het voorgaande boekjaar geleende schulden voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Het bezit (huis, auto etc.) moet nog in uw bezit zijn. Bereken alleen het bedrag dat u de afgelopen boekjaren niet van uw winst heeft afgetrokken. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar meer gedetailleerde regelgeving.
Bedrag dat u bezit en dat al aan khums is onderworpen ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums. Omvat het restant van de fondsen die in voorgaande jaren onder khums vielen en waarover u al khums hebt betaald.
Notitie
 1.  De vervaldatum van uw Khums is de eerste dag waarop u met uw baan of bedrijf bent begonnen. Als je gepensioneerd bent of geen werk hebt, kun je met een vertegenwoordiger van de marja’a een khums-vervaldatum overeenkomen, of afzonderlijke khums-jaren berekenen voor elke winst die je maakt, vanaf de datum waarop je die winst hebt gemaakt.
 2.  De khums van commerciële goederen en vastgoed(en) die bedoeld zijn om te verhandelen, moeten worden betaald in overeenstemming met hun huidige marktwaarde, zelfs als ze zijn gekocht met winst waarover een jaar is verstreken, tenzij de prijs waartegen ze zijn verstreken gekocht is hoger dan de huidige waarde.
 3.  Als uit de berekeningen blijkt dat het bedrag aan verschuldigde khums negatief is als gevolg van levensonderhoudsschulden, wordt het bedrag van de levensonderhoudsschuld berekend en uitgesloten dat gelijk is aan het bedrag aan khums dat verschuldigd is voor de rest van de post.
 4. Indien de levensonderhoudsschulden in het boekjaar volledig zijn afgelost, wordt dit bedrag uitgesloten van de winst.
 5.  Bezittingen die niet onderworpen zijn aan khums zijn:
  A. Bezittingen die eigendom zijn via erfenis:
  i. Contant geld
  ii. Vastgoed
  iii. Objecten die overdraagbaar zijn en dergelijke
  B. Bezittingen van de vrouw uit de bruidsschat (mahr):
  i. Contant geld
  ii. Gouden sieraden
  iii. Huismeubilair en dergelijke
  C. Bezittingen die worden gebruikt voor persoonlijke of familiale voorzieningen uit de winst van dat boekjaar:
  i. Thuis verblijf
  ii. Meubels en andere huishoudelijke artikelen
  iii. Tuinen die worden gebruikt voor ontspanning en om persoonlijk van hun fruit te profiteren
  iv. Persoonlijke of gezinsauto’s
  v. Dieren waarvan het huishouden profiteert, zoals een koe voor melk of een kip voor eieren
  D. Schulden van anderen waarvan u niet verwacht dat ze worden terugbetaald.
  e. Items gekocht via schulden die nog niet zijn terugbetaald.

Totaalbedrag onderworpen aan Khums 0

Khums Datum 0

Sahm al Imam moet worden betaald 0

Sahm al Sada moet worden betaald 0

E-mail mij het Khums-rapport

On 6th May 2023, Al-Ayn opened the doors to the Hikayati centre, a ground-breaking purpose-built new centre in Najaf, Iraq which aims to foster the wellbeing, resilience and life chances of orphaned children and young people. The centre, opened exactly 20 years after the start of the war in Iraq is a promise of hope and positivity to the children of a country which has experienced years of conflict and turmoil.

Hikayati, which translates to “My Story” is a purpose-built child-centred building located in the Adala district of Najaf. The building was conceptualised by Al-Ayn and designed by an Iraqi architect. Children and young people who come to the Hikayati centre, make use of the cutting edge recreational and educational facilities of the centre in parallel to undertaking a thorough, evidence-informed programme which has been specially designed to develop their resilience, emotional wellbeing and life-skills.

A look inside the Hikayati centre

Keeping to the “Hikayati” (My Story) name, the centre’s design and architecture are inspired by children’s story books. All the rooms, including the library, theatre, indoor swimming pool, museums, and prayer area were designed to cultivate a creative environment where the children can learn, grow, and use their imaginations.

About the Hikayati Programme

The objective of the Hikayati programme is to provide orphaned children, between the ages of 8 and 14, with programmes to enhance their well-being, mental health and life opportunities through a combination of:

Education

Play

Leisure activities

Mentoring

Therapy

Spiritual guidance

Every child receives a programme that is personalised to their needs, with specially designed workshops and long-term mentoring. Each child is allocated to a mentor who supports them during the programme, and then continues to mentor them long-term. This is to ensure that every child knows who to turn to if they are concerned, need guidance and advice or are in need of help.

Objectives of the Hikayati programme

To encourage orphaned children and young people to develop crucial life-skills, resilience and wellbeing

To provide orphaned children and young people with long-term mentoring which will provide emotional support, enhance school return and retention

To enable the early detection of any mental or physical health difficulties, family or financial stressors, educational challenges or safeguarding concerns and activate early referral to the appropriate support services within and outside of Al-Ayn

Expert-led Support

The children’s practitioners and staff in Hikayati have backgrounds as teachers, social workers and youth workers and have all been trained in therapeutic and mentoring skills to help the children long term. As many of the children have experienced adverse childhood experiences, all our staff have been trained specifically on trauma awareness and how to handle these sensitive symptoms as they arise. Empowering vulnerable young people to achieve mental wellbeing, realise their potential, become productive members of society and the leaders of tomorrow is the vision of Hikayati.

Unleashing potential: A child-centred approach

The Hikayati approach is underpinned by deeply held philosophy where children are the centre of everything that is done, the dignity and individuality of every child is respected and children are provided with a safe place where they are supported to express their concerns so that they can receive the required help and attention they need. There is a sincere belief in the potential of every child, and staff are energised by the opportunity to support and scaffold children to thrive and not only to survive. For children which may have suffered from early life adverse experiences, poverty and bereavement- having an emotionally available, motivated mentor who really believes in you and your potential can be life-changing.

At the Hikayati centre the children have the opportunity to grow, develop their character and be the best person they can be. The programme promotes inclusivity and caters for children of different ages, abilities, backgrounds and genders. A positive behaviour management approach is used when working with the children, reinforcing positive behaviours and trying to understand others- believing that all behaviour is communication and that connection is the first step to correction. It is important for these children to have positive role models in their lives, and the staff at Hikayati are exactly that for them.

1

Children and young people aged 8-14 years are referred to Hikayati by their local Al-Ayn branches.

2

They undertake a screening process and questionnaires about the mental health and wellbeing before the programme.

3

They complete the intensive Hikayati programme which usually consists of 12 visits to the Hikayati centre. During this time, they complete the Hikayati workshops, enjoy the facilities and are introduced to their mentor.

4

After every visit/workshop children are asked for their feedback and suggestions for improvement

5

Mechanisms are in place to escalate/refer/provide additional support to any children where health/ mental health/ financial/ educational/ safeguarding concerns are detected

6

At the end of the programme, the screening process and questionnaires about the mental health and wellbeing are repeated

7

Children have a short graduation celebration

8

Children continue to have contact with their mentor on an at least monthly basis

Evidence-based Programme Development

The Hikayati programme was specially developed using evidence based approaches which are trauma sensitive and informed. The programme was curated and developed by Dr Amina Al-Yassin- the programmes manager at Hikayati, along with project support and coordination from Sarah Ladak based at the London offices of Al-Ayn.

The programme development included a research and development phase and visiting and learning from similar projects and programmes in the UK and elsewhere. Children from Al-Ayn were consulted as to what was important to them and what they would want to see in Hikayati.

The programme topics were informed by the curriculum of the Skills builders partnership, however the content was specially created for Hikayati. Once the programmes were developed they were peer reviewed by a network of over 40 specialists from bereavement, psychology, speech and language therapy, counselling and educational backgrounds.

All of the Hikayati programmes were reviewed by a senior scholar within Al-Ayn to ensure their cultural appropriateness and suitability. Prior to its launch, all of the Hikayati programmes were piloted in Iraq and in the UK where children’s opinions and feedback were gathered and taken into account.

Our workshop timetable

The core programme at Hikayati includes a structured timetable of workshops, along with therapeutic and leisure activities. It works to develop the children’s emotional health, confidence and resilience, life skills, teamworking and collaboration, aspirations and their religious and cultural identity. Each workshop teaches the relevant skills through a holistic learning approach and allows the children to practice these learned skills with interactive and hands-on activities. The workshop topics in Hikayati include teamwork and collaboration, confidence and resilience, leadership skills, art based therapeutic activities, coping skills and emotional intelligence, communication and presentation skills, career aspirations and goal setting, school retention, problem solving skills and etiquette skills.

Accreditation

Since its launch, the Hikayati programmes have been accredited by the Children’s university. The children’s University is British charity that encourages and celebrates children’s participation in learning activities beyond the classroom. Children collect stamps in a passport for each activity they take part in, encouraging learning and participation in a a whole range of new and exciting activities in varied environments.

Hikayati programme

Intensive phase

Children attend the Hikayati centre regularly where they complete the following workshops as well as benefitting from the resources and activities in the building:

 • Teamworking and collaboration
 • Confidence
 • Growth mindset and resilience
 • Communication skills
 • Presentation skills
 • Leadership
 • Problem solving
 • Coping with my emotions (three sessions)
 • School retention
 • Careers and goal setting
 • Etiquette and akhlaq (two sessions)
 • Teamworking and collaboration
 • Confidence
 • Growth mindset and resilience
 • Communication skills
 • Presentation skills
 • Leadership
 • Problem solving
 • Coping with my emotions (three sessions)
 • School retention
 • Careers and goal setting
 • Etiquette and akhlaq (two sessions)

Mentoring phase

After completing the programme, children then continue to be mentored and will have contact with their mentor at least once a month. Mentoring activities could include:

Regular check-ins including goal setting and review, revisiting and reviewing important life skills learnt during Hikayati and thinking about how to use these in daily life

Intensive case-working e.g. to re-register a child in school or to overcome the obstacles in their way to return to school

Referring children to other sources of support within Al-Ayn such as health, finance, education or housing

Hikayati’s Impact

The Hikayati centre officially opened its doors on 6th May 2023, but the workshops and programme have been running in Iraq since December 2021 with nine cohorts of children completing the program so far. For those that have attended thus far, the staff, family members and children themselves have already started to witness the positive impact of the Hikayati programme on the children.

Of the school leavers who attended the school retention program, 85% have been re-registered in school and many have since passed their first set of examinations since being back. In one case, a widowed mother was so inspired by her daughter’s return to school that she decided to enroll in an adult education course to learn how to read and write!

A significant proportion of the children had emotional or behavioural difficulties detected before the start of the programme, and in 60% of cases there was an improvement in these scores by the end of the program (Warwick Edinburgh mental wellbeing scale and Me and my feelings questionnaires).

More than numbers

More than the numbers, Hikayati is full of stories about the children and their experiences during Hikayati. A girl who had up until the end of primary school been a high-achieving student, suddenly dropped out of secondary school. It was only with the gentle exploration of the Hikayati staff that it was discovered that this was due to her phobia of heights and the staircases at the school. Through gentle support and graded exposure therapy techniques, the Hikayati practitioner enabled her to overcome her fear and reconsider school again.

In another case, a child who had been exhibiting unusual thoughts and behaviour came to Hikayati. Through careful observation, symptoms of psychosis were uncovered by staff who arranged a referral to the Luminous stars centres (Al Ayn’s psychological rehabilitation centres). A careful assessment led to the diagnosis of Di George syndrome- a condition which causes not only psychological difficulties but cardiac ones too. He is now under careful follow up by multiple specialists there and any evolving cardiac difficulties will be detected and managed early.

Family feedback

“There is a change in her personality and a clear development in her skills, especially in the subject of helping others and teamwork”

“He benefited a lot from my story workshops where he didn’t like to go out or socialize with children and spend all his time inside the house and he didn’t have friends at school but now he says he has friends in my story and he loves them and he loves to communicate with them”

“Yes, my son had a lot of shyness, even the teachers at school were complaining about his shyness and lack of participation in class, but now I feel that he has improved a lot as he has the ability to speak in front of students in class and participate in school preparation”

Children feedback

I didn’t care about other people’s feelings, now I care. -Female age 12

I enjoyed it, you are very nice and treated me well. Now I can work better with other people. It changed my perspective and made me positive. It was perfect, I can’t imagine anything better! -Female age 15

Hikayati is like my family. I hope the smile lasts on your face like you made me smile. -Male age 13

Staff feedback

A 9-year-old girl never liked to talk because she feels scared and if she talks to her she mumbles and no voice comes out of her, and it was noted that she has a beautiful personality and this personality has been developed and now the child has the ability to talk comfortably and clearly as well her relationship with her peers has improved and this contributed to the drawing of her personality again.

One of the children is very quiet to the point of inactivity but in the last 10 days he started playing and has a positive energy that fills the place and plays in a comfortable way.

One of the workshops had two children who thought they had no positive qualities, but after the end of the workshop they discovered that they had distinctive and real qualities and were very happy.

The Hikayati programme is a real testament to Al-Ayn’s commitment to improving the lives of orphaned children. Despite it being early days yet, the outcomes, results and stories that are coming out of Hikayati are very promising. The Hikayati, “My story”, centre will ensure that the children’s stories, which had a very difficult first few chapters, should have a much more positive and bright ending.